2005 y?l?nda New York’ta “Uluslararas? Dijital Pazarlama Dan??manl???” ile temellerini att???m?z UNC Digital’i, 2012 y?l?nda ?stanbul’da hayata ge?irdik. Ge?irdi?imiz bu süre i?erisinde “butik ajans” kültürünü Türkiye’deki global markalara ya?at?yoruz. UNC olarak dijital dünyadaki tüm reklam kampanyalar?n?zla ilgili projelendirme, medya stratejisi üretimi, medya analizi, medya plan? haz?rlanmas?, sat?n alma, kreatif ve optimizasyon süre?lerinizi do?ru y?netmeniz i?in yan?n?zday?z! Büyüyen hedef kitlelere, ?l?ülebilen mecralarda,
do?ru maliyet hesaplamalar?yla ve yarat?c? yollarla ula?mak en ?nemli hedefimiz.

“E?er reklam?n?z?n temelinde BüYüK F?K?R yoksa,gece karanl???ndaki bir gemi gibi ge?ip gider.”

Og?lvy

Mü?terilerimizin beklentilerini ger?ekle?tirme sürecinde, hayal gücümüzle analitik bak?? a??s?n? bir arada kullanarak reklam yat?r?mlar?n?z?n geri do?nu?s?u?nu? iyiles?tirmek, para harcatmak de?il para kazand?rmak i?in var gücümüzle c?al?s??yoruz.

Beraber ?al??al?m


Projeniz hakk?nda daha detayl? konu?mak i?in bizimle ileti?ime ge?in!

REFERANSLARIMIZ

Free WordPress Themes, Free Android Games
a片无限看- 无限在线观看免费